Kondenzační sušička špatně suší - Gorenje

Kondenzační sušička špatně suší

Kondenzační sušička prádla špatně sušila, nyní již prádlo nesuší vůbec

Kondenzační sušička prádla gorenje - poradna

Příčiny špatného sušení, které nebyly způsobeny poškozením sušičky, mohou být následující:

  • ucpání filtru na dvířkách nebo filtru ve vzduchovém kanálu,
  • ucpání kondenzátoru vody,
  • sušička je umístěná v příliš teplém prostoru,
  • špatně vyždímané prádlo.
    Kvůli výše uvedeným příčinám (především nevyčištěné filtry a kondenzátor vody) může dojít k vypnutí ochranného termostatu, to znamená přerušení sušení a následně nutnost servisního zásahu.

Jak postupovat?

Dodržujte návod k obsluze a kromě toho také:

  • vyčistěte filtry po každém použití sušičky,
  • občas zkontrolujte a dle potřeby vyčistěte kondenzátor vody,
  • zajistěte, aby sušička nebyla umístěná v příliš teplém prostoru (více než 25 °C), vyšší teplota prostoru znamená kromě delší doby sušení také větší spotřebu elektřiny,
  • pro přiměřeně vyždímané prádlo doporučujeme pračku s odstřeďováním alespoň 800 otáček bubnu za minutu a více.