Doporučení pro použití sporáků - Gorenje

Doporučení pro použití sporáků

Doporučení pro bezpečné a dlouhodobé použití sporáků

Abyste předešli možným pozdějším problémům ještě před prvním použitím, pozorně si přečtěte návod k použití. V návodech jsou totiž uvedeny veškeré údaje pro bezpečné a kvalitní použití spotřebiče. Pozorným prostudováním návodu si můžete ušetřit leckteré zklamání a zlost.


U plynových sporáků nejvíc pozornosti věnujte údržbě plynové instalace:
 • pravidelně měňte těsnění na spoji regulátoru a PB láhve,
 • přinejmenším jednou za dva roky vyměňte hadici mezi PB lahví a sporákem,
 • občas prověřte kvalitu spoje trubky na regulaci a na vstupu do sporáku,
 • pokud ucítíte charakteristický zápach, který se objevuje při nekontrolovatelném úniku plynu,  ihned uzavřete plynovou láhev resp. uzavírací ventil u zemního plynu a zavolejte servis Gorenje. V takovémto případě prostor dobře vyvětrejte a nepoužívejte otevřený oheň ani nezapínejte resp.nevypínejte elektrické spotřebiče. 

Pro normální funkci trouby doporučujeme:
 • pro pečení v troubě vždy používejte odpovídající plechy,
 • při pečení dodržujte návody výrobce – uvedené tabulky s doporučenými teplotami pro různé druhy pečení,
 • nikdy neobkládejte vnitřní část trouby kovovou folií,
 • plechy ani nádoby, ve kterých připravujete jídlo v troubě, nesmíte v průběhu pečení nikdy pokládat na dno trouby, protože se tím ničí smaltový povrch trouby,
 • troubu před pečením potravin s vysokým obsahem vlhkosti vždy předehřejte na určenou teplotu. Tímto zabráníte kondenzaci páry na vnitřní straně trouby a zatékání do přihrádky pod troubou,
 • k vaření používejte nádoby stejné velikosti, jako je vyznačená vařící zóna. Nádoba musí mít rovné dno bez jakýchkoliv hrbolů (včetně nápisů a znaků), které by mohly způsobit poškození (škrábance),
 • při vaření dbejte, aby se na varnou zónu nerozsypal cukr nebo sůl resp. podobné sloučeniny. V případě, že se vám to přesto stane, povrch ihned utřete suchou utěrkou,
 • ze sklokeramického povrchu můžete s pomocí k tomu určených čistících prostředků (Ceram, Sidol) odstranit i ty největší skvrny (např.potravinové skvrny, které se vám připečou kolem nádoby). K čištění nikdy nepoužívejte hrubé čistící prostředky, louhy ani drátěnku, jinak byste sklokeramický povrch poškodili,
 • čistící prostředky nikdy nenanášejte na horký povrch,
 • sklokeramickou desku nepoužívejte jako odkládací plochu,
 • základní přizpůsobení dotekových senzorů na okolí: Po každém připojení do sítě automaticky proběhne základní přizpůsobení tak, aby byla zajištěna optimální funkce senzorů. Na všech ukazatelích se objeví “-“. Po úspěšně provedeném přizpůsobení se ozve zvukový signál, všechny ukazatele zhasnou a deska je připravena k použití. V průběhu přizpůsobení nesmí být na senzorech umístěn žádný předmět. V opačném případě bude přizpůsobení přerušeno, dokud tyto předměty neodstraníte. Do té doby vaši sklokeramickou desku nebudete moci používat.
 • Při použití nádob z ohnivzdorného skla nebo porcelánu dodržujte návody výrobce nádoby. V opačném případě může dojít k poškození varné zóny.

Pravidelně udržujte spotřebiče v souladu s návodem a s čistícími prostředky, které doporučuje výrobce.

>> Přemýšlíte nad koupí spotřebičů? Podívejte se na nabídku našich sporáků.