Doba praní pračky - Gorenje

Doba praní pračky

Doba praní je delší než obvykle?

doba praní je delší než obvykle
Doba signalizovaná na displeji je během cyklu praní korigovaná z těchto důvodů:
  • Nízká teplota napouštěné vody
  • Nízký tlak napouštěné vody
  • Pračka se z důvodu nerovnoměrného naplnění prádlem přepnula na systém UKS (kvůli špatnému vyvážení prádla pračka automaticky snížila otáčky ždímání)
  • Nízké napětí sítě
  • Došlo k poruše napájení
  • Doba praní se prodlouží kvůli výpadku napájení
  • Dobu trvání programu praní může prodloužit dodatečné máchání
  • Program praní může být až o 60 % delší, avšak to neznamená poruchu pračky