VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STRATEGICKÉHO VLASTNÍKA GORENJE - Gorenje
Pondělí, 4. červen 2018

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STRATEGICKÉHO VLASTNÍKA GORENJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STRATEGICKÉHO VLASTNÍKA GORENJE
V polovině května proběhla v Gorenje zásadní jednání na téma hledání nového strategického partnera. Mezinárodně uznávaná firma Gorenje, která je na trhu téměř 70 let, vybrala za pomoci mezinárodních poradců společnost, jež poskytla závaznou nabídku k převzetí stávající firmy.

V první fázi výběrového řízení vybrala Gorenje pět firem. Po zhodnocení jejich nabídek, byly tři nejlepší pozvány do závěrečné fáze. Těmto společnostem umožnila Gorenje vstoupit do provozů, prověřit účetní knihy a setkat se s širším vedením firmy. Na základě všech skutečností se všichni tři uchazeči rozhodli předložit závazné nabídky k převzetí stávající firmy. Gorenje si za pomoci mezinárodních poradců prostudovala všechny nabídky a usnesla se, že splňují veškerá očekávání k výběru strategického vlastníka. Nový vlastník má do Gorenje přinést maximální využití výrobních kapacit, přístup k novým trhům, lepší strategie z hlediska nákupu surovin a materiálu i rychlejší a efektivnější rozvoj. Podle představenstva společnosti by byly všechny tři vybrané firmy schopné zajistit tyto kvalitní základy pro budoucí rozvoj Gorenje.  

V konečné fázi se představenstvo společnosti Gorenje společně se svými poradci, právními odborníky a zástupci některých akcionářů usneslo, že nejlepší nabídku pro všechny akcionáře předložila společnost Hisense Group, která byla založena v roce 1969 a je jedním z předních světových výrobců elektroniky. Hisense učinila veřejnou nabídku na převzetí společnosti Gorenje, která proběhne formou odkupu akcií všech stávajících vlastníků a svůj podíl ve firmě budou mít možnost prodat všichni akcionáři. Představenstvo společnosti Hisence Group také zdůrazňuje, že v případě úspěšného dokončení akvizice se společností Gorenje budou i nadále dodržovány zásady loajality a integrity, urychlí se rozvoj Gorenje a udrží stabilita pracovních míst ve stávajících provozech. V případě úspěšné akvizice nového vlastníka se společností Gorenje výroba i nadále zůstane zachována v České republice, Slovinsku a Srbsku, vývoj prémiových spotřebičů pak Švédsku. Viceprezident skupiny Tang Yeguo dodal, že Hisence dobře využije špičkových technologií, produktů a globálních kanálů k posílení a rozšíření Gorenje.

Hisense Group vlastní dvě společnosti – Hisense Electric Co. Ltd. a Hisense Kelon Electrical Holdings Co. Ltd., které jsou kótovány na burze cenných papírů, a také několik značek tzv. bílého zboží a spotřební elektroniky, jako je Hisense, Kelon a Ronshen. V roce 2017 dosáhly výnosy hi-tech skupiny Hisense více než 12,7 miliardy EUR, z čehož přibližně 5,5 miliardy EUR přinesl průmysl domácích spotřebičů. 

Předseda představenstva Franjo Bobinac se k hledání strategického partnera vyjádřil jasně: „Do Gorenje nepřicházejí noví majitelé jako spekulanti s pochybnými záměry, ale jedná se o největší výrobce domácích spotřebičů a elektroniky na světě se seriózními plány a s velmi transparentní vývojově nastavenou vizí.”