Rady odborníků

Chladničky a mrazničky

Mohu umístit 2dveřovou 1kompresorovou kombinovanou chladničku v prostoru, který není pravidelně vyhříván?


Třída Teplota okolí
N (normalní) od +16°C do +32°C
ST (subtropická) od +18°C do +38°C
T (tropická) od +18°C do +43°C
U dvoudveřových-jednokompresorových spotřebičů (spotřebiče s typovým označením  HZ...) je třeba dbát na to, aby teplota okolí nebyla nižší než povolená. V případě, že je spotřebič vystaven nižší teplotě delší čas, budou v chladící části normální teploty, zvýší se ale teplota v mrazničce, což zkracuje dobu uchování potravin, potraviny se také můžou odmrazit. Tyto spotřebiče proto nejsou určeny pro použití v prostorech, které nejsou pravidelně vytápěny (např. přes víkendy).

Můžu chladničku - mrazničku vypnout na delší čas?

V případě, že spotřebič nebudete delší dobu používat, pootočte knoflík termostatu do polohy 0 (STOP). Odpojte přívod elektrické energie, spotřebič vyprázdněte, odmrazte, umyjte a dveře nechte pootevřené.

Mám chladničku s automatickým odtáváním. Proč se na dně chladničky (pod miskou na zeleninu) objevuje voda?

Voda se pod miskou na zeleninu objevuje v případě ucpání díry pro odtok vody, nebo pokud odmražená voda kape mimo drážku pro sběr vody.

 • ucpaný odtok vyčistěte, například s pomocí plastového brčka,
 • přílišnou námrazu odmrazte ručně (viz návod k použití, kapitola »Vytváření ledu na zadní stěně uvnitř chladničky«).

Sporáky

Doporučení pro bezpečné a dlouhodobé použití

Abyste předešli možným pozdějším problémům ještě před prvním použitím, pozorně si přečtěte návod k použití.

V návodech jsou totiž uvedeny veškeré údaje pro bezpečné a kvalitní použití spotřebiče. Pozorným prostudováním návodu si můžete ušetřit leckteré zklamání a zlost.

U plynových sporáků nejvíc pozornosti věnujte údržbě plynové instalace:

 • pravidelně měňte těsnění na spoji regulátoru a PB láhve,
 • přinejmenším jednou za dva roky vyměňte hadici mezi PB lahví a sporákem,
 • občas prověřte kvalitu spoje trubky na regulaci a na vstupu do sporáku,
 • pokud ucítíte charakteristický zápach, který se objevuje při nekontrolovatelném úniku plynu,  ihned uzavřete plynovou láhev resp. uzavírací ventil u zemního plynu a zavolejte servis Gorenje. V takovémto případě prostor dobře vyvětrejte a nepoužívejte otevřený oheň ani nezapínejte resp.nevypínejte elektrické spotřebiče.

Pro normální funkci trouby doporučujeme:

 • pro pečení v troubě vždy používejte odpovídající plechy,
 • při pečení dodržujte návody výrobce – uvedené tabulky s doporučenými teplotami pro různé druhy pečení,
 • nikdy neobkládejte vnitřní část trouby kovovou folií,
 • plechy ani nádoby, ve kterých připravujete jídlo v troubě, nesmíte v průběhu pečení nikdy pokládat na dno trouby, protože se tím ničí smaltový povrch trouby,
 • troubu před pečením potravin s vysokým obsahem vlhkosti vždy předehřejte na určenou teplotu. Tímto zabráníte kondenzaci páry na vnitřní straně trouby a zatékání do přihrádky pod troubou,
 • k vaření používejte nádoby stejné velikosti, jako je vyznačená vařící zóna. Nádoba musí mít rovné dno bez jakýchkoliv hrbolů (včetně nápisů a znaků), které by mohly způsobit poškození (škrábance),
 • při vaření dbejte, aby se na varnou zónu nerozsypal cukr nebo sůl resp. podobné sloučeniny. V případě, že se vám to přesto stane, povrch ihned utřete suchou utěrkou,
 • ze sklokeramického povrchu můžete s pomocí k tomu určených čistících prostředků (Ceram, Sidol) odstranit i ty největší skvrny (např.potravinové skvrny, které se vám připečou kolem nádoby). K čištění nikdy nepoužívejte hrubé čistící prostředky, louhy ani drátěnku, jinak byste sklokeramický povrch poškodili,
 • čistící prostředky nikdy nenanášejte na horký povrch,
 • sklokeramickou desku nepoužívejte jako odkládací plochu,
 • základní přizpůsobení dotekových senzorů na okolí: Po každém připojení do sítě automaticky proběhne základní přizpůsobení tak, aby byla zajištěna optimální funkce senzorů. Na všech ukazatelích se objeví “-“. Po úspěšně provedeném přizpůsobení se ozve zvukový signál, všechny ukazatele zhasnou a deska je připravena k použití. V průběhu přizpůsobení nesmí být na seznzorech umístěn žádný předmět. V opačném případě bude přizpůsobení přerušeno, dokud tyto předměty neodstraníte. Do té doby vaši sklokeramickou desku nebudete moci používat.
 • Při použití nádob z ohnivzdorného skla nebo porcelánu dodržujte návody výrobce nádoby. V opačném případě může dojít k poškození varné zóny.

Pravidelně udržujte spotřebiče v souladu s návodem a s čistícími prostředky, které doporučuje výrobce.

Pračky

Při máchání se voda pění...

Důvodem pěnění vody je předávkování pracího prostředku, příliš měkká voda nebo prací prostředek, který silněji pění.

Jak tomu zabránit?

Prací prostředek dávkujte dle návodu výrobce a zároveň berte zřetel na tvrdost vody a stupeň ušpinění prádla. V měkké vodě se prádlo máchá pomaleji, pěna se tvoří, ikdyž je prádlo již dostatečně vymáchané, po určité době ale pěna zmizí.

Pračka špatně máchá, po ukončení praní na prádle zůstávají bílé skvrny od prášku. Z jakého důvodu?

Bílé skvrny od prášku nezůstavají na prádle kvůli špatnému máchání pračky, ale z důvodu použití nefosfátových pracích prostředků, které ve vodě obsahují nerozpustné sloučeniny (zeolity) pro změkčování vody. Tyto sloučeniny se poté mohou objevit na prádle.

Jak postupovat ?

 • prací prostředek dávkujte dle návodu výrobce pracích prostředků,
 • prádlo ihned znovu vymáchejte,
 • používejte tekuté prací prostředky, které neobsahují zeolity,
 • pokuste se odstranit bílé skvrny kartáčem.

Sušičky

Kondenzační sušička prádla špatně sušila, nyní již prádlo nesuší vůbec. Jaká je příčina?

Příčiny špatného sušení, které nebyly způsobeny poškozením sušičky, mohou být následující:

 • ucpání filtru na dvířkách nebo filtru ve vzduchovém kanálu,
 • ucpání kondenzátoru vody,
 • sušička je umístěná v příliš teplém prostoru,
 • špatně vyždímané prádlo.
  Kvůli výše uvedeným příčinám (především nevyčištěné filtry a kondenzátor vody) může dojít k vypnutí ochranného termostatu, to znamená přerušení sušení a následně nutnost servisního zásahu.

Jak postupovat?

Dodržujte návod k obsluze a kromě toho také:

 • vyčistěte filtry po každém použití sušičky,
 • občas zkontrolujte a dle potřeby vyčistěte kondenzátor vody,
 • zajistěte, aby sušička nebyla umístěná v příliš teplém prostoru (více než 25 °C), vyšší teplota prostoru znamená kromě delší doby sušení také větší spotřebu elektřiny,
 • pro přiměřeně vyždímané prádlo doporučujeme pračku s odstřeďováním alespoň 800 otáček bubnu za minutu a více.

Myčky

Jakým způsobem myčku zabudovat?

V případě, že chcete myčku zabudovat do kuchyňské linky, musíte zabudování provést dle návodu výrobce. Návod je přiložen k nové myčce.
Již při zabudovávání myčky berte ohled na to, že se myčka může během používání porouchat a bude potřeba ji opravit. Proto zajistěte, aby se myčka dala jednoduše vyndat, aniž by se poškodila podlaha nebo se musela celá kuchyňská linka rozebrat. K některým modelům jsou proto přiložena umělohmotná vodítka, která umístíme pod nožky myčky.
Myčka musí stát rovně a stabilně, čehož dosáhneme otáčením nastavitelných nožek.
Neutahujte nožky úplně, protože se může stát, že myčka bude v tom případě stát na dně a ne na nožkách.
Výška odtoku vody (sifónu) musí být mezi min. 30cm a max. 100cm.

Jakým způsobem správně udržovat a čistit myčku?

Pro delší životnost myčky a pro kvalitní  mytí je potřeba provádět pravidelné čištění v souladu s návodem na použití.

Důležité je, abyste po každém mytí vyčistili filtry. Při odstraňování filtru dávejte pozor na to, aby se případné zbytky jídla nedostaly do čerpadla a nezablokovaly ho. Občas také zkontrolujte vstřikovací trysky a filtr na kohoutku a dle potřeby je vyčistěte.
Pouze pečlivě vyčistěné filtry a vstřikovací trysky budou prokazovat dobré účinky mytí.

Ohřívače vody

Při ohřívání vody se objevuje kapání na bezpečnostním ventilu. Jak závadu můžu odstranit?

Vodě, která se v ohřívači zahřívá, se zvětšuje objem. Protože je voda, na rozdíl od plynů, nestlačitelná, musí se uvolnit. U tlakového ohřívače vody je na připojení studené vody na ohřívač umístěn bezpečnostní ventil, jehož úkolem je, aby při tlaku 7 barů vypustil zvýšený objem vody. V případě, že chceme zabránit pouštění bezpečnostního ventilu, musí instalatér umožnit šíření objemu vody v prostor mimo ohřívač. Doporučena  je montáž odpovídající roztažitelné nádoby pro sanitární vodu.

Bezpečnostní ventil na ohřívači pouští vodu, i když ohřívač neohřívá vodu. Jaká je příčina?

Ve vodovodní síti se objevuje tlak vyšší než 7 barů, anebo bezpečnostní ventil upouští při nižším tlaku. V případě, že se objevuje upouštění při nižším tlaku, musí být odborníkem namontován odpovídající  bezpečnostní ventil 7 barů. V případě, že je tlak ve vodovodní síti višší než 5 barů, před ohřívač vody na vedení sanitární vody namontujte kvalitní regulátor tlaku a nastavte ho na hodnotu pod 5 barů, zároveň mezi regulátorem a ohřívačem vody umístěte odpovídající roztažitelnou nádobu.